Woonvariatie®: Het antwoord op betaalbaar en consumentgericht wonen.

Wat is daar nu nieuw aan?
Heel veel, want de woningmarkt vraagt om een andere benadering. Een nieuwe basis is gevonden die goedkoop en flexibel is en vaste, voorspelbare prijzen als uitgangspunten hanteert. Juist in het lagere marktsegment van betaalbare en rijmatige woningen is het aanbod van bouwplannen sterk achtergebleven ten opzichte van de vraag. Woonvariatie® heeft daar een passend antwoord voor ontwikkeld, even verrassend als de oplossingen zelf, met als doel een versnelde doorstroming binnen de woningmarkt.

Voor iedereen
Wonen voor iedereen en voor elke beurs. Die gedachte geeft precies weer wat onze doelgroep is. Met Woonvariatie® kan iedereen een woning naar zijn keuze en budget realiseren.

Het Woonvariatie®-concept
Wij hebben het gezocht in:
- Duidelijkheid van mogelijkheden, zonder tekort te doen aan wensen van de consument;
- Keuzevrijheid in vormen en materialen.
Met deze items als uitgangspunten staat Woonvariatie® garant voor een ontwikkelingstraject van ca. 6 maanden, waarna met de bouw gestart kan worden en de eerste woningen binnen 1 jaar kunnen worden opgeleverd. Dát is de eerste winst.

Een ander winstpunt wordt gevormd door het feit dat Woonvariatie® een tweetal basistypen als keuzemogelijkheid biedt, die door één of meerdere architecten zijn ontworpen en waarbinnen een groot aantal varianten mogelijk zijn. In de praktijk levert dit een zeer afwisselend en geschakeerd woonplan op.